Výťahy

Zodpovednosť prevádzkovateľa výťahu

Za prevádzku výťahu nesie zodpovednosť jeho prevádzkovateľ. V našom prípade sa prevádzkovateľom rozumie Spoločenstvo vlastníkov bytov. Preto je dôležité aby malo spoločenstvo uzatvorenú zmluvu s firmou, ktorá má odbornú spôsobilosť zabezpečovať servis výťahov.

Continue reading