Revitalizácia

Revitalizácia bytového fondu

Revitalizácia je v súčasnosti veľmi exponovaný pojem. Z latinskeho slova vita – život môže byť interpretované ako „prinášanie späť do života“, „oživenie“ a pod. V našom ponímaní znamená obnova. Obnova bytového fondu.

Revitalizáciou sa chápe obnova bytových domov, ktoré vzhľadom na nedostatočnú a hlavne nepravidelnú údržbu sú značne opotrebované a v súčasnosti už nevyhovujú požadovaným štandardom.

Pojem revitalizácie – obnova bytového fondu je u nás prevažne spájaný s panelovou výstavbou. Pričom sa do úvahy často neberie, že aj výstavba pred „epochou panelovej výstavby“ si vyžaduje svoju pozornosť. Každá stavba nezávisle od použitej technológie vyžaduje pravidelnú údržbu.

Bytový fond na Slovensku patrí z hľadiska veku k najmladším v Európe. Z hľadiska  štandardov ho možno porovnávať s europskými štandardami, čo sa týka vybavenosti a rozlohy. Avšak je pomerne zastaraný a opotrebovaný. Týka sa to hlavne výstavby za posledných päťdesiat rokov. V tomto období bola realizovaná prevažne panelová výstavba, kde sa predpokladala životnosť bytových panelových domov na 80 až 100 rokov. Pravidelnou údržbou sa táto životnosť dá predĺžiť asi o dvadsať percent, pričom sa predpokladajú dva až tri cykly komplexnej údržby. A opačne, zanedbaním tejto pravidelnej údržby sa môže životnosť skrátiť až o dvadsať percent!  Táto časť života bytového fondu sa u nás zanedbala. Z tohto uhľa pohľadu sa v istom období dokonca začalo uvažovať o „nevyhnutnosti likvidácie nevyhovujúceho panelového bytového fondu“.

O revitalizácii sa u nás hovorí a píše posledných dvadsať rokov. Spočiatku sa jednalo o obnovu jednotlivých častí bytových objektov. V súčasnosti sa hovorí už o komplexnej revitalizácii, ktorá zahrňuje celý komplex renovácií a pokiaľ má plniť požadované štandardy, tvorý ucený systém obnovy bytového fondu.

Z uvedeného vyplýva, že všetky bytové objekty, hlavne panelové, budú musieť vykonať čiastočnú, prípadne komplexnú obnovu opotrebovaných častí. Čím skôr tým lepšie.

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>