Zákon č. 100/2014 o tepelnej energetike

 

Vážení vlastníci bytov,

ako je vidieť z udalostí posledných mesiacov, monopoly sa nevzdávajú. Výhradným výrobcom a dodávateľom tepla a teplej vody vadia už roky bytové domy, ktoré sa rozhodli ísť cestou radikálnych úspor na úseku výroby tepla a vody pre vlastnú spotrebu. Vadia im však všetky racionalizačné opatrenia bytových domov realizovaných na zníženie nákladov na teplo ale nie všetky si mohli dovoliť napadnúť a ovplyvniť. Niektoré z nich museli prehltnúť ako horkú slinu lebo byť odporcom zatepľovania, vyregulovania a termostatizácie v bytových domoch by bolo až veľmi do očí bijúce. Cítia sa ohrození, nakoľko im utekajú ich neprimerané zisky preto schovávajúc sa za smernice EÚ rozhodli sa prostredníctvom svojich tichých parlamentných spoločníkov iniciovať a bez dostatočnej verejnej diskusie ako i  akceptovania väčšiny výhrad vznesených v medzirezortnom konaní novelizovať zákon o tepelnej energetike.

Continue reading

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch

Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb. Väčšine obyvateľov bytov samozrejme záleží na tom, aby platili len za množstvo, ktoré odoberú členovia konkrétnej domácnosti. Spotreba tepla na vykurovanie v jednotlivých bytoch však nie je jednoducho merateľná.

Pokračovanie článku.

31. máj

Výúčtovanie za predchádzajúci rok.

Správca je povinný najneskôr do 31. mája…vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Energetický komplic

SIEA spustila poradenský portál

Slovenská inovačná a energetická agentúra vytvorila poradenský webový portál zameraný na významnú obnovu budov a zvyšovanie kvality s ňou súvisiacich prác. Je určený predovšetkým pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, zástupcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iných potenciálnych záujemcov o vykonanie významnej obnovy.

Pokačovanie