Legislatíva

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 151/1995 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 70/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 84/1997, ktorá ustanovuje požiadavky na kontrólu komínov

Vzhláška ˇUradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočtovania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočtovania množstva dodaného tepla

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>