FAQ

Často kladené otázky

 

Odpovede na všetky základné otázky, ktoré sa týkajú SVB – Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú zodpovedané v zákone č. 182/1983 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorv, napr. tu.

Ako registrovať SVB ?

Čo s neplatičmi ?                                                                                                             Pozri  www.antar.sk/kniha2/clanok27.htm

Výhody SVB

  • je to hlavne úplná kontróla nad vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré sú na vlastnom účte spoločenstva
  • spoločenstvo môže promtnejšie riešiť naliehavé problémy, ale aj tie drobnejšie
  • drobné opravy si môže riešiť svojpomocne