Konferencia

Pozvánka na konferenciu „Otvorene o obnove bytových domov“

Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii „Otvorene o obnove bytových domov“, ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

 

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch

Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb. Väčšine obyvateľov bytov samozrejme záleží na tom, aby platili len za množstvo, ktoré odoberú členovia konkrétnej domácnosti. Spotreba tepla na vykurovanie v jednotlivých bytoch však nie je jednoducho merateľná.

Pokračovanie článku.

SIEA spustila poradenský webový portál

pre záujemcov o významnú obnovu budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra vytvorila poradenský webový portál zameraný na významnú obnovu budov a zvyšovanie kvality s ňou súvisiacich prác. Je určený predovšetkým pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, zástupcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iných potenciálnych záujemcov o vykonanie významnej obnovy.

Pokačovanie

Ceny energií pre rok 2013

Elektrina. Plyn. Teplo. Voda.

 

Ceny energií sa výrazne nemenia proti predchádzajúcemu roku. Pri elektrine sa jedná o malý pokles, od 1,1 po 3,5 %, závislosti od regiónu a od tarify. Ceny plynu majú vzrásť približneo 0,5 %, t.j. asi 50 centov mesačne pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria. Ceny tepla podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla by sa mali zvýšiť asi o 2 % za jednotku. Vodné a stočné by sa malo zvýšiť o 0,9 resp. 1,1 %. I keď uvedené údaje nevyzerajú znepokojúco, je na zamyslenie porozmýšľať o možnosti zmeny dodávateľa elektriny a plynu.

Continue reading