Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Prídite si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 1. marec 2018, 15.00 – 19.00 hod. Bowlingové národné centrum, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • správnom spôsobe účtovania nákladov
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytovom dome
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • zvyšovaní účasti na schôdzach
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu
 • URČENÉ PRE
 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývani
 • Prednášajúci:
 • JUDr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská, Ing. Miloslav Frečka, Ing. Martina Weberová, Ing.Radovan Marcin, Mgr. Dorota Maculová, Ing. Jaroslav Krankus
 • PROGRAM
 • 15:00 – 15:15
 • Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov. JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
 • 15:15 – 16:00
 • Ročné vyúčtovanie nákladov – metodika, spôsoby a najčastejšie problémy v praxi. Povinné údaje vo vyúčtovaní, nová vyhláška pre teplo a teplú vodu, ostatné plnenia, jednotná sadzba / osobomesiace. Ing. Otília Leskovská, ZLSBD
 • 16:00 – 16:25
 • Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvý krát? Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom. Ing. Radovan Marcin (Rehau, s.r.o.)
 • 16:25 – 17:10
 • Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania. Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh? JUDr. Marek Perdík (Finlegal services, s.r.o.)
 • 17:10 – 17:25
 • Prestávka (káva, čaj) 
 • 17:25 – 17:50
 • Je váš dom naozaj chránený voči všetkým rizikám? Novinky v poistení bytových domov Ktoré riziká by nemali chýbať pri poistení bytového domu, skúsenosti z oblasti likvidávie poistných udalostí, aké sú najčastejšie škody? Mgr. Dorota Maculová, Ing. Jaroslav Krankus (Macula poisťovacie služby s.r.o.)áve bytového domu. Riešenia konfliktov vlastníkov. Získavanie ľudí pre účasť na schôdzach, prezentovanie informácií, zvládnutie problémových účastníkov schôdzí. Ing. Miloslav Frečka, ZLSBD
 • 17:50 – 18:30
 • Motivácia vlastníkov a zástupcov vlastníkov k spolupráci pri správe bytového domu. Riešenia konfliktov vlastníkov. Získavanie ľudí pre účasť na schôdzach, prezentovanie informácií, zvládnutie problémových účastníkov schôdzí. Ing. Miloslav Frečka, ZLSBD
 • 18:30 – 18:45
 • Pripravovaná novela katastrálneho zákona a jej vplyv na práva a povinnosti správcu bytového domu. Nový zákon o správe bytových domov. Vypustenie povinnosti predkladania potvrdenia o nedoplatkoch pri prevode bytu, vecnoprávny charakter pohľadávok, nový zákon o správe bytových domov. JUDr. Marek Perdík, ZLSBD
 • 18:45 – 19:00
 • Diskusia a záver
 • PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR
 •  Telefonicky: 0911 770 330
 • e-mail:svb@svb.sk
 • online:
 • http://lepsiasprava.sk/termin/seminar_o_lepsej_sprave_ba/
 • Vzhľadom na obmedzený počet miest, prosíme zaregistrovať Vašu možnú účasť do 16. marca 2018.

 

 • Združenia pre lepšiu správu bytových domov                                                          
 • Štefaánikova23                                                                                                                              811 05 Bratislava  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>