Novela zákona o SVB

Novela zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prešiel od svojho vzniku viacerými novelami. Tieto novelizácie si vyžiadala potreba doplniť a upresniť hlavne vzťahové otázky jednak voči štátnym, ale aj neštátnym inštitúciam. A tiež upresniť vzťahové otázky vo vnútri spoločenstiev vlastníkov bytov.

Novely:

 • č 151/1995 Z. z.,
 • č. 158/1998 Z. z.,
 • č. 173/1999 Z. z.,
 • č. 252/ 1999 Z. z.,
 • č. 400/2002 Z. z.,
 • č. 512/2003 Z. z.,
 • č. 367/2004 Z. z.
 • č. 469/2005 Z. z..
 •  č. 268/2007 Z.z.
 • č. 70/2010 Z.z.

Uvedený prehľad noviel poukazuje na množstvo nedostatkov tohto zákona hlavne z dôvodu, že neboli akceptované pripomienky a skúsenosti z praxe a tiež na rôzne pokusy ovplyvniť tento zákon rôznymi záujmovými skupinami.

Najvýznamnejšími novelami zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov boli:

novely zákona č. 367/2004 Z. z. a č. 268/2007 Z. z., ktoré mali “ambíciu upraviť podmienky súvisiace s činnosťou spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovských organizácií a dosiahnuť skvalitnenie procesov prevádzky a údržby bytového fondu”,

a

novela zákonom č.70/2010 Z.z. z roku 2010, ktorá si “kladie za cieľ skvalitnenie realizácie inštitútu zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov a aj voči chronickým neplatičom”.

Podrobnejšie o jednotlivejších novelizáciach zákona 182/93 pozri:

–  Bude deviata novela zákona č. 182/1993 Z. z. už posledná?

Čo priniesla novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov medzi vlastníkmi a správcom

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

 

admin

 

One thought on “Novela zákona o SVB

 1. ZÁKON č.182/1993 Z.z.
  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  z 8. júla 1993
  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Zmena: 151/1995 Z.z.
  Zmena: 158/1998 Z.z.
  Zmena: 173/1999 Z.z.
  Zmena: 252/1999 Z.z.
  Zmena: 400/2002 Z.z.
  Zmena: 512/2003 Z.z.
  Zmena: 367/2004 Z.z.
  Zmena: 469/2005 Z.z.
  Zmena: 268/2007 Z.z.
  Zmena: 325/2007 Z.z.
  Zmena: 595/2009 Z.z.
  Zmena 70/2010 Z.z.
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Vyššie uvedené poukazuje na to, že doposiaľ zákon 182/1993 Z.z. mal nie 10 ale už 12 noviel a pripravuje sa ďalšia a dúfam, že posledná lebo súbežne sa pripravuje nový zákon o výkone správy nehnuteľnosti, ktorý bude riešiť problematiku výkonu správy komplexne. Zákon 183/1993 z.z. je zákon o prevode bytov do osobného vlastníctva, ktorý zaviedol nový pojem spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Nebol to šťastný náípad, lebo tak sa vytvorilii vlastníci bytov a nebytových priestorov a súčasne spoluvlastníci spoločných priestorov a spoločných zariadení. Problémom správy vykonávanej či správcom alebo SVB je to, že vlastníci rôzne pristupujú k bytom a nebytovým priestorom a úplne okrajovo sa zaujímajú už o spoločné priestory, spoločné zariadenia čo si zrejme preniesli z nájomného vzťahu. Práve pre rozdielne pochopenie vlastníctva a spoluvlastníctva sú vo všetkých domoch problémy so starostlivosťou o spoločné priestory a zaraidenia. Preto je poškodzované murivo a maľba na chodbách, vo výťahoch s čom sa nestretávame v bytoch. To je celý problém tohto zákona na čo sme boli pri jeho tvorbe upozorňovaní aj odborníkmi z cudziny, žiaľ ich pripomienky neboli akceptované.
  RNDr. Ján JANKURA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>