Domová kotoľňa

Domová kotolňa a životné prostredie

Skôr ako sa odberatelia rozhodnú odpojiť sa od centrálneho dodávateľa tepla  a vybudovať si vlastnú domovú kotolňu zvažujú viacero argumentov. Pri sumarizovaní nevýhod domovej kotolne takmer nikdy medzi nevýhodami nefiguruje negatívny dopad na životné prostredie.  Naopak, stretli sme sa s tým, že medzi výhodami domovej kotolne je prezentované aj zníženie ekologického zaťaženia.

Continue reading