Vodomery

Odpočet vodomerov

Mesiac január je obdobím, kedy prebiehajú odpočty teplej a studenej vody. Tieto sa realizujú prostredníctvom vodomerov. Vodomery sú technické zariadenia, prevažne mechanické, ktoré zaznamenávajú množstvo odobratej vody. Bytové vodomery delíme na vodomery na  teplú vodu, sú označené červenou farbou a vodomery na studenú vodu, ktoré sú označené modrou farbou.

Continue reading