SVB – založenie

Založenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Založenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov býva hlavne z dvoch dôvodov. Nové spoločenstvá vznikajú pri odovzdávaní bytových domov do užívania s malým počtom bytových jednotiek. Jedná sa o bytové domy so 6 až 12-timi bytovými jednotkami, často spoločenstvo vytvorí viac takýchto bytoviek. Po druhé, spoločenstvá vznikájú ako reakcia na nahromadené problémy, ktoré vyvoláva nespokojnosť s predchádzajúcou správou bytového domu.

Continue reading