SVB – úvery

Úvery pre Spoločenstvá vlastníkov bytov

Každé Spoločenstvo vlastníkov bytov  a nebytových priestorov sa raz dostane do fázy, kedy sa musí začať zaoberať vzniknutou potrebou ako riešiť modernizáciu svojho bytového domu. Potreby sú hneď od začiatku jasné. Nejasná ostáva predstava, odkiaľ vziať potrebné financie. Možností je niekoľko.

Continue reading