Správa SVB

SVB – Spáva domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov

Zákon 182/1993 Z.z. o bytových a nebytových priestoroch upravuje nielen podmienky  a spôsob nadobúdania bytov a nebytových priestorov do vlastníctva, ale aj práva a povinosti vlastníkov k bytom a nebytovým priestorom. Keďže bytový dom obsahuje aj spoločné časti, zákon upravuje aj formy správy bytového domu.  Continue reading