Komplexná revitalizácia domu

Komplexná obnova bytového fondu

Komplexnou revitalizáciou sa chápe komplexná obnova bytových domov.  Takáto revitalizácia by mala spĺňať požiadavky na ďaľších 20 až 30 rokov. Preto by mala byť vykonaná kvalitnou firmou s použitím zodpovedajúcich materiálov. Pred samotnou komplexnou revitalizáciou by mal byť vypracovaný odborný posudok na ktorý naväzuje pdrobná projektová dokumentácia. Tá je vypracovaná v závislosti od finančných prostriedkov objednávateľa.

Continue reading

Revitalizácia

Revitalizácia bytového fondu

Revitalizácia je v súčasnosti veľmi exponovaný pojem. Z latinskeho slova vita – život môže byť interpretované ako „prinášanie späť do života“, „oživenie“ a pod. V našom ponímaní znamená obnova. Obnova bytového fondu.

Continue reading