Rekonštrukcia domu alebo bytu

Chystáte sa na rekonštrukciu domu alebo bytu ?

Skôr ako sa pustíte do samotnej prestavby alebo rekonštrukcie nájdite si čas na zamyslenie, čo vlastne očakávate od tohto aktu. Upresneniu Vašich predstáv môže pomôcť prelistovanie v časopisoch a veľa informácií a podnetov získate naj na webe. Samozrejme silný vplyv majú aj „dobré“ alebo „ešte lepšie“ rady známych a príbuzných. /Niekedy to ale môže byť ako s futbalom – všetci sú odborníci, ale nikto nie je futbalista./

Continue reading

Petícia

 

PETÍCIA

 Na vykonanie zmien zákona Národnej rady SR č.657/2004 Z.z. v znení zákona Národnej rady  SR

 č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike

Určené:   Do rúk jeho excelencie prezidenta Slovenskej republiky

               Ing. Andrej Kiska, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava 1

 Petícia organizácií, ktoré združujú vlastníkov bytov a  nebytových priestorov,  vykonávajú  správu  domov  občanov  dotknutých  týmto  zákonom.

Continue reading

Zákon č. 100/2014 o tepelnej energetike

 

Vážení vlastníci bytov,

ako je vidieť z udalostí posledných mesiacov, monopoly sa nevzdávajú. Výhradným výrobcom a dodávateľom tepla a teplej vody vadia už roky bytové domy, ktoré sa rozhodli ísť cestou radikálnych úspor na úseku výroby tepla a vody pre vlastnú spotrebu. Vadia im však všetky racionalizačné opatrenia bytových domov realizovaných na zníženie nákladov na teplo ale nie všetky si mohli dovoliť napadnúť a ovplyvniť. Niektoré z nich museli prehltnúť ako horkú slinu lebo byť odporcom zatepľovania, vyregulovania a termostatizácie v bytových domoch by bolo až veľmi do očí bijúce. Cítia sa ohrození, nakoľko im utekajú ich neprimerané zisky preto schovávajúc sa za smernice EÚ rozhodli sa prostredníctvom svojich tichých parlamentných spoločníkov iniciovať a bez dostatočnej verejnej diskusie ako i  akceptovania väčšiny výhrad vznesených v medzirezortnom konaní novelizovať zákon o tepelnej energetike.

Continue reading

Ahoj svet !

 

Pozdravujem všetkých, ktorí majú záujem o problematiku SVB – o problematiku Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na tomto portále by som rád prezentoval nie len svoje skúsenosti, postrehy a návrhy, týkajúce sa predmetnej problematiky. Rád sa podelím o priestor s každým, kto má potrebu vyjadriť svoj názor na uvedenú tému.

Portál je rozdelený do troch hlavných častí. Prvá časť – blog je venovaná  príspevkom a článkom týkajúcich sa problematike. Druhá  časť je venovaná fóru SVB.  A tretia časť je venovaná všeobecným informáciám týkajúcich sa SVB –  Spoločenstvám vlastníkov bytov.

Tým som chcel zdôrazniť, že je tu priestor ozaj pre každého, kto má potrebu vyjadriť sa k tématike Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

admin