Výhody a nevýhody domovej kotoľne

Jednostranná prezentácia výhod výroby tepla z domovej kotolne

Na trhu s teplom na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov stabilizovaný počet dodávateľov tepla, ktorých je cca. 330. Dodávku tepla zabezpečujú prostredníctvo centrálneho systému zásobovania teplom (ďalej CZT)  vo všetkých mestách na území Slovenska, kde je bytová výstavba. Systémom CZT je zásobovaných zhruba 1,8 mil. obyvateľov.

Continue reading

Domová kotoľňa

Domová kotolňa a životné prostredie

Skôr ako sa odberatelia rozhodnú odpojiť sa od centrálneho dodávateľa tepla  a vybudovať si vlastnú domovú kotolňu zvažujú viacero argumentov. Pri sumarizovaní nevýhod domovej kotolne takmer nikdy medzi nevýhodami nefiguruje negatívny dopad na životné prostredie.  Naopak, stretli sme sa s tým, že medzi výhodami domovej kotolne je prezentované aj zníženie ekologického zaťaženia.

Continue reading