Ceny energií

Ceny energií pre rok 2013

Ceny energií sa výrazne nemenia proti predchádzajúcemu roku. Pri elektrine sa jedná o malý pokles, od 1,1 po 3,5 %, závislosti od regiónu a od tarify. Ceny plynu majú vzrásť približneo 0,5 %, t.j. asi 50 centov mesačne pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria. Ceny tepla podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla by sa mali zvýšiť asi o 2 % za jednotku. Vodné a stočné by sa malo zvýšiť o 0,9 resp. 1,1 %. I keď uvedené údaje nevyzerajú znepokojúco, je na zamyslenie porozmýšľať o možnosti zmeny dodávateľa elektriny a plynu.

Continue reading