31. máj

Výúčtovanie za predchádzajúci rok.

Správca je povinný najneskôr do 31. mája…vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.