Energetický komplic

SIEA spustila poradenský portál

Slovenská inovačná a energetická agentúra vytvorila poradenský webový portál zameraný na významnú obnovu budov a zvyšovanie kvality s ňou súvisiacich prác. Je určený predovšetkým pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, zástupcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iných potenciálnych záujemcov o vykonanie významnej obnovy.

Pokačovanie