Hodinový manžel

alebo tiež hodinový majster.

V súčasnej dobe sa často stretávame s označením „hodinový manžel “, ktorý je k dispozícii skoro kedykoľvek na zavolanie telefónom. Hodinový manžel je všestranne zručný majster – remeselník, ktorý pomôže v domácnosti. Hodinového manžela ocenia hlavne samostatne žijúce ženy, ale tiež každý kto potrebuje v byte okolo domu alebo v záhrade niečo opraviť, vyrobiť alebo sprevádzkovať. Títo majstri dokážu opraviť alebo zmontovať skoro čokoľvek, či už sa jedná o nábytok, svetlo, elektrinu, nákup a dovoz materiálu alebo menšie alebo väčšie stavebné práce. Je to služba pre všetkých, ktorí z rôznych dävodov nemajú možnosť sami predmetné činnosti vykonať.

Continue reading

Vodomery

Odpočet vodomerov

Mesiac január je obdobím, kedy prebiehajú odpočty teplej a studenej vody. Tieto sa realizujú prostredníctvom vodomerov. Vodomery sú technické zariadenia, prevažne mechanické, ktoré zaznamenávajú množstvo odobratej vody. Bytové vodomery delíme na vodomery na  teplú vodu, sú označené červenou farbou a vodomery na studenú vodu, ktoré sú označené modrou farbou.

Continue reading