Výhody a nevýhody domovej kotoľne

Jednostranná prezentácia výhod výroby tepla z domovej kotolne

Na trhu s teplom na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov stabilizovaný počet dodávateľov tepla, ktorých je cca. 330. Dodávku tepla zabezpečujú prostredníctvo centrálneho systému zásobovania teplom (ďalej CZT)  vo všetkých mestách na území Slovenska, kde je bytová výstavba. Systémom CZT je zásobovaných zhruba 1,8 mil. obyvateľov.

Continue reading

Výťah

Zodpovednosť prevádzkovateľa výťahu

Za prevádzku výťahu nesie zodpovednosť jeho prevádzkovateľ. V našom prípade sa prevádzkovateľom rozumie Spoločenstvo vlastníkov bytov. Preto je dôležité aby malo spoločenstvo uzatvorenú zmluvu s firmou, ktorá má odbornú spôsobilosť zabezpečovať servis výťahov.

Continue reading