Zákon 182/93

Zákon 182/1993 Z.z. a problémy jeho uplatňovania v praxi

Časť druhá

Pre dobré a  správne fungovanie správy bytového domu bez ohľadu na formu správcovstva je dôležitá vyváženosť vzťahu vlastníkov a  správcu. Pri tomto vzťahu je potrebné zdôrazniť, že len niektorí vlastníci si plnia svoje povinnosti, tak ako im to ukladá nielen zákon, ale aj ďalšia legislatíva, ktorá upravuje práva a povinnosti vlastníka. Väčšina vlastníkov svoje povinnosti si plní iba sporadický a ojedinele, ale naopak voči správcovi si uplatňuje práva, ktoré nemajú oporu v žiadnej legislatíve. Takýto prístup prevažnej väčšiny vlastníkov je bežný, bez ohľadu na to, či správu zabezpečuje správcovská firma alebo spoločenstvo a netýka len poškodzovania spoločných častí a zariadení.

Continue reading

Zákon 182/1993

Zákon 182/1993 Z.z. a problémy jeho uplatňovania v praxi 

Časť prvá

Zákon č.182/1993 Z.z. NR SR z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol novelizovaný zákonom č.151/1995 Z.z., zákonom č.158/1998 Z.z., zákonom č.173/1999 Z.z., zákonom č.252/1999 Z.z., zákonom č.400/2002 Z.z., zákonom, č.512/2003 Z.z., zákonom č.  367/2004 Z.z., zákonom č.469/2005 Z.z., zákonom č.268/2007 Z.z., zákonom č.325/2007 Z.z., zákonom č.595/2009 Z.z., a naposledy zákonom č.70/2010 Z.z., teda celkom bol novelizovaný 12 krát, čo poukazuje na to, že jeho uplatňovanie v praxi ukázalo jeho nedostatky.

Continue reading