Správa SVB

SVB – Spáva domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov

Zákon 182/1993 Z.z. o bytových a nebytových priestoroch upravuje nielen podmienky  a spôsob nadobúdania bytov a nebytových priestorov do vlastníctva, ale aj práva a povinosti vlastníkov k bytom a nebytovým priestorom. Keďže bytový dom obsahuje aj spoločné časti, zákon upravuje aj formy správy bytového domu.  Continue reading

Novela zákona o SVB

Novela zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prešiel od svojho vzniku viacerými novelami. Tieto novelizácie si vyžiadala potreba doplniť a upresniť hlavne vzťahové otázky jednak voči štátnym, ale aj neštátnym inštitúciam. A tiež upresniť vzťahové otázky vo vnútri spoločenstiev vlastníkov bytov.

Continue reading

SVB – úvery

Úvery pre Spoločenstvá vlastníkov bytov

Každé Spoločenstvo vlastníkov bytov  a nebytových priestorov sa raz dostane do fázy, kedy sa musí začať zaoberať vzniknutou potrebou ako riešiť modernizáciu svojho bytového domu. Potreby sú hneď od začiatku jasné. Nejasná ostáva predstava, odkiaľ vziať potrebné financie. Možností je niekoľko.

Continue reading

Register SVB

Register Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Continue reading