Ahoj svet !

 

Pozdravujem všetkých, ktorí majú záujem o problematiku SVB – o problematiku Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na tomto portále by som rád prezentoval nie len svoje skúsenosti, postrehy a návrhy, týkajúce sa predmetnej problematiky. Rád sa podelím o priestor s každým, kto má potrebu vyjadriť svoj názor na uvedenú tému.

Portál je rozdelený do troch hlavných častí. Prvá časť – blog je venovaná  príspevkom a článkom týkajúcich sa problematike. Druhá  časť je venovaná fóru SVB.  A tretia časť je venovaná všeobecným informáciám týkajúcich sa SVB –  Spoločenstvám vlastníkov bytov.

Tým som chcel zdôrazniť, že je tu priestor ozaj pre každého, kto má potrebu vyjadriť sa k tématike Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

admin