Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Prídite si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

  1. marec 2018, 15.00 – 19.00 hod. Bowlingové národné centrum, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Continue reading

Rekonštrukcia domu alebo bytu

Chystáte sa na rekonštrukciu domu alebo bytu ?

Skôr ako sa pustíte do samotnej prestavby alebo rekonštrukcie nájdite si čas na zamyslenie, čo vlastne očakávate od tohto aktu. Upresneniu Vašich predstáv môže pomôcť prelistovanie v časopisoch a veľa informácií a podnetov získate naj na webe. Samozrejme silný vplyv majú aj „dobré“ alebo „ešte lepšie“ rady známych a príbuzných. /Niekedy to ale môže byť ako s futbalom – všetci sú odborníci, ale nikto nie je futbalista./

Continue reading

Petícia

 

PETÍCIA

 Na vykonanie zmien zákona Národnej rady SR č.657/2004 Z.z. v znení zákona Národnej rady  SR

 č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike

Určené:   Do rúk jeho excelencie prezidenta Slovenskej republiky

               Ing. Andrej Kiska, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava 1

 Petícia organizácií, ktoré združujú vlastníkov bytov a  nebytových priestorov,  vykonávajú  správu  domov  občanov  dotknutých  týmto  zákonom.

Continue reading